Followers

Sunday, September 19, 2010

Aku Di Syawal Ini

"Ya Allah, dengan hak La ila ha illallah dan kemuliaannya, hak kursi dan keluasannya, hak 'Arsy dan keagungannya, hak kalam dan berjalannya, hak Lauh Mahfudh dan penjaga-penjaganya, hak Timbangan (Mizan) dan dua matanya, hak Shirat dan kelembutannya, dengan hak Jibril dan kejujurannya, hak Mikail dan belas kasihnya, hak Israfil dan terompetnya, hak Izrail dan terpilihnya, hak Ridlwan dan surganya, hak Malik dan nerakanya, hak Adam dan terpilihnya, hak Ibrahim dan terpilihnya sebagai khalilullah, hak Ishak dan keagamaannya, hak Isma'il dan disembelihnya, hak Ya'kub dan kedukaannya, hak Yusuf dan terasingnya, hak Musa dan ayat-ayatnya, hak Harun dan kehormatannya, hak Hud dan kewibawaannya, hak Shaleh dan untanya, hak Luth dan pemikirannya, hak Yunus dan ajakannya, hak Danial dan kerahmatnya, hak Zakariya dan kesuciannya, hak Isa dan kejiwaannya dan dengan hak Muhammad yang terpilih menjadi kekasihNya dan dengan syafa'at 'Udhmanya SAW.

Ya Allah, Yang Hidup, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, bahwasanya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri, (Firman Allah); Lalu kami mengabulkannya dan menyelamatkannya dari kesusahan, demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah, kepadaNya aku bertawakkal, Dia pengurus 'Arsy yang Agung. Allah-lah yang mencukupi aku, sebaik-baik Pelindung, Pengurus dan Penolong. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Agung."

Begitulah doaku disebalik kedukaanku yang merintihkan suara mencari -cari ketenangan lantaran kehadiran fitnah dunia. Begitulah juga hidupku sepertinya pelaut dengan sampan kecil dihempas badai berjuang untuk hidup yang tekadang kadang tewas kerna kejahilan. Akulah seorang pencarian dalam perjalanan nan jauh, menerokai hutan belantara, gunung ganang mencari kasihmu Ya Allah sedangkan tangan ini masih berlumuran dosa dan noda. Akulah seorang tua yang sering terlupa lantaran lazatnya dunia sehingga hilangnya rasa kasih sayang dan cinta. Akulah ingin pulang menuruti jejak mereka mereka yang dahulu, datok, nenek , ibu dan ayah sepertinya senja menanti malam.............................................................salam


                         Nota : Waktu senja di Gurun Kedah 14hb September 2010" Jangan lupa puasa 6 hari di syawal ini saudaraku......................

No comments: